OM OSS: 


Vi er et kreativt studio som er fascinert av den menneskelige stemmen, hvordan den setter spor med sine mangfoldige uttrykk og personlige signaturer, uavhengig av genre. Vi ønsker å skape opplevelser i samarbeid med ulike aktører i kultur-, næringslivet og utdanningssektoren med det målet for øye og øret å skape kunstneriske reiser som vekker undring, gjenklang og inspirasjon. Vi ønsker å være et kunstnerisk fristed bortenfor bokser, hvor vi fokuserer mer på hva vi har på hjertet, der prosessen frem, selve vandringen, er like viktig som det fullverdige målet. Der det imperfekte, høyst menneskelige og sårbare, har verdi. Derfor åpner vi også opp for hva som skjer og kan skje bakenfor kulissene, bak fasaden. Vi lager konserter, inspirasjonsforedrag, kurs, workshops, seminarer og pop-up opplevelser, og utgir bøker, undervisnings og kursmateriell, video og lydspor. Vi påtar oss mange forskjellige oppdrag, underviser i stemmebruk og sang, og setter i gang prosjekter med en visjon om å bidra til felles glede, økt bevissthet og stemmekraft.Kunstnerisk leder Lisa Bonnár          Stjernø:


Sanger og artist med engasjementer ved blant annet Den Norske Opera, Det Norske Teatret, Molde Jazzfestival, Astrup Fearnely Museum og Rikskonsertene. Solistopptredener med Bergen Filharmoniske orkester i Grieghallen, på Troldhaugen, i Oslo Konserthus, Paris jazzfestival, m.m., og vært engasjert som skuespiller i filmer med Tordenskjold Film og NRK, samt prosjektleder for Rikskonsertene, kritiker for Periskop, journalist for Det franske Kulturssenteret, styreleder, musikkpedagog og stemmecoach for Nordic Black Theatre, doktorgrad i sang og musikkforsker ved Norges Musikkhøgskole, Universitetet i Agder og førsteamanuensis Steinerhøyskolen i Oslo, gjesteforeleser ved Bath Spa University og  OsloMet.

 


Samarbeidspartnere:

Anna Valéntik


Norsk-russisk konsertpianist med masterutdanning i utøvende soloklaver fra St-Petersburgs statlige konservatorium, og 20 års virke i Norge som utøver, pedagog og foredragsholder.


www.annnavalentik.com

Pål Hermansen:


Pål Hermansen  er en norsk billedkunstner, fotograf og forfatter, bosatt i Ski. Som fotograf har han vunnet en rekke internasjonale priser, blant annet i World Press Photo, Wildlife Photographer of the Year og European Nature Photographer of the Year. Bilder og artikler av han er publisert bla. i National Geographic Magazine, GEO og BBC Wildlife Magazine.  Han har utgitt om lag 40 bøker og har hatt en rekke utstillinger i inn- og utland. Nå med fantastiske foto i  naturpoesi-boken "Øyeblikkene" som Voicetrotter utgir i mars 2022. Guri Guri Henriksen:


Guri Guri Henriksen jobber med papir/skyggespill. Hun har utdannelse fra Kunstakademiet i Paris, 1989-95. Samt tatt etterutdannelsen «Teaching artist» gjennom Seanse.no og Høyskolen i Volda. Hun har deltatt i utstillinger som Tegnebiennalen, gruppeutstillingen «Boundeless» på Stenersenmuseet, som også reiste rundt i Norge med Riksutstillingene. Hun har stilt ut på prosjektrommet på Tegnerforbundet, deltatt på Vestlandsutstillingen, flere ganger på Østlandsutstillingen. Vist animasjonsfilmer på diverse kortfilmfestivaler blant annet «Mostra de Video Art Internacional d’Alcoi», Valencia, Spania eller «Femina filmfestival», Verdal. Guri Guri har mottatt blant annet 3 åring arbeidsstipend fra Kulturrådet. Siden 2014 har hun jobbet med skyggespillrelaterte prosjekter. Guri Guri jobber også som kurator innen formidling ved Nasjonalmuseet. 

Voicetrotter samarbeidet med Guri Guris under Kunstutstillingen KUTT i Vanntårnet under festivalen Kulturisten, arr: Nesodden kunstforening.

samarbeidet fortsetter rundt neste nye utstilling DET SOM BLE IGJEN i regi av Sogn og Fjordane Kunstmuseum, med utstillingsåpning 28. mai 2022 i Førde.

Samarbeidet fortsetter rundt neste nye utstilling DET SOM BLE IGJEN i regi av Sogn og Fjordane Kunstmuseum, med utstillingsåpning 28. mai 2022 i Førde.

Art film created for the art project "KUTT" by Guri Guri Henriksen. Exhibited at Galleri Vanntårnet, Nesodden Kunstforening in sep/oct 2020.
Perfomer: Lisa Bonnar Stjernø
Music: Ah, non credea mirarti from La Sonnabula by Bellini.
Filmed and edited by Claudia Lucacel.

Kunst: Guri Guri Henriksen.Foto: Knut Bry, Tinagent.

Kunst og foto: Guri Guri Henriksen


Tidligere samarbeidspartnere og støttespillere:


Det Norske Veritas, Norgesgruppen, Skogselskapet, Prøysenhuset, Tyrielden Bibliotek, Rikskonsertene, Retoringdal, Børliselskapet, Amathea, ICDP Norge, Det franske kultursenteret, Den franske ambassade, Den finske ambassade, Den Norske ambassade i Paris, NRK, Eidskog kommune, Østfold kulturutvikling, First hotell, Insead, Norges Musikkhøgskole, Universitetet i Oslo, Universitetet i Agder m. fl.


Støttet av blant annet Kulturrådet, Norsk kulturfond, Fritt Ord, Bergesenstiftelsen, Fond for utøvende kunstnere, Eva og Erik Ankers legat for fremming av fransk kultur i Norge, Tekstforfatterfondet.

Referanser:"Lisa Bonnár Stjernø har gjort spille- og sangoppdrag for mitt selskap ved flere anledniger. Lisa er et svært profesjonelt menneske, både hva angår forberedelser, logistikk og selve sangen. Hun er grei å gjøre avtaler med, hun er forberedt og leverer suveren kvalitet. Jeg har brukt henne til små intimkonserter for mine deltagere på leder- og retorikksamlinger på flere steder i Norge. Tilhørerne slås av, og blir alltid begeistret for hennes evne til å formidle opera på en varm og tilstedeværende måte. Hun har også holdt en pop-up-konsert for mine studenter i retorikk. Disse unge menneskene ble svært begeistret for Lisas blide og kraftfulle tilstedeværelse. Å evne å begeistre akkurat den målgruppa sier det meste om Lisas timing og formidlingsevne. Hun anbefales på det varmeste".


Kjell Terje Ringdal ,

CEO RetoRingdal AS
"Jeg kjenner Lisa Bonnár Stjernø som sanger og skuespiller med høyt kunstnerisk nivå og en usedvanlig sterk scenisk utstråling. Hun har en sjeldent bred faglig fordypning som utøvende og skapende scenekunstner. Hun er også en tverrfaglig forsker på felt hvor musikkformidling styrkes av kommunikasjon, psykologi og pedagogikk. Den kunstneriske kompetansen har hun dokumentert på de største scenene, som Den Norske Opera, Det Norske Teatret, Den Nasjonale Scene og prestisjefylte festivaler i inn og utland. Når jeg skriver dene anbefaligen er det fordi Lisa Bonnár ved flere anledninger har greid å berøre meg  og andre i salen ved sine sceniske opptredener. Hun har en smittende energi og en scenisk opptreden som skaper troverdighet for programmene hun deltar i. Lisa er trygg som programleder. Hun kan utvikle spennende konsepter som inkludererer musikk og andre uttrykksformer. Hun kan kommunisere og samarbeide på tvers av sosiale og kulturelle skillelinjer".


Andreas Sønning,

Artistic Director, Sønning Music Performance, Professor, Norwegian Adademy of Music, European Creative Futures - EU network
Jeg har arbeidet med Lisa Bonnár Stjernø ved flere anledninger i forbindelse med konsertprosjekter.

Hun er profesjonell, stemmebegavet og svært musikalsk. Hun har i forbindelse med disse konsertene også vist stor

kreativitet. Jeg kan på det varmeste anbefale henne.


Trond Halstein Moe,

solist ved Den Norske Opera.
Lisa Bonnár Stjernø var med i skoleforestillingen Kvinneskikkelser som jeg var produsent for. Produksjonen gikk over flere år på ungdomsskoler, og vakte oppsikt og engasjement med en innholdsrik og et gjennomarbeidet uttrykk. Lisa Bonnár var aktivt med i prosessen fra idé til gjennomføring og bidro med kunstneriske og praktiske løsninger som vitnet om overskudd og kreativitet i formidling og kunst til elevene. Samarbeidet førte frem til flere år turnéer. På disse turnéene viste Lisa Bonnár en utviklet sans for høy kvalitet og et smittende engasjement gjennom temaforestillingen som resulterte i en direkte og virkningsfull formidling til elevene. Jeg vil med dette gi henne min beste anbefaling i arbeidet med kunst.


Jostein Kvalheim,

produsent for Rikskonsertene
I 2017 hadde jeg gleden av å engasjere Lisa Bonnár Stjernø til å holde et foredrag på "Radiodagene" , den store konferansen for radiobransjen i Norge. En årlig konferanse på UBC Ullevaal, som samler radiofolk fra NRK; P4, Bauer Media, Norsk lokalradioforbund og mediestudenter. Lisas foredrag hadde tittelen "Jakten på den perfekte radiostemmen" , og ble veldig godt mottatt av radiofolk som hele tide er på jakt etter metoder for å bli bedre programledere.


Wilhelm Haagensli

Rådgiver NRK Strategidivisjonen, Project Manager NRK Media Conference, Prosjektleder NRK Fagdagen, Programredaktør RadiodageneJeg fikk være med å videreutvikle det opplevelses- og ressursorienterte prosjektet "Musikk i barns ører" med småbarnsforeldre som målgruppe, som Lisa Bonnár Stjernø initierte og var prosjektleder for i 2015. Hun har en god samarbeidsevne som avdekket et talent for å være ressursfinner mht å finne samarbeidspartnere fra flere fagområder med overlappende interesser. Hun holder seg faglig oppdatert, er stadig ute etter å lære nye ting, og vi utveksler mye interessant innen internasjonalt forskningslitteratur. Vi samarbeidet med planlegging og gjennomføring av mor-barn samlinger, med fokus på musikk og følelser. Jeg anbefaler henne på det sterkeste. 


Gry Stålsett, 

spesialpsykolog, Modum Bad, Associate professor, Psychology of Religion, Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo.

Testimonials


"Lisa Bonnárs arbeid er et pionérarbeid i norsk sammenheng.  om hvordan foreldre bruker og opplever voggesanger. Hun har også et stort teori- og idétilfang og arbeider kreativt og fokusert. Lisa Bonnár Stjernø er avgjort et forskertalent som kan gi verdifulle bidrag til tverrfaglig kunstnerisk forskning"


Even Ruud,

Professor emeritus, Universitetet i Oslo, Norges Musikkhøgskole


"Lisa er en god sangpedagog som kan faget sitt godt, og det det kan jeg si basert på at jeg hadde 3 års erfaring med noen av Londons beste sangpedagoger fra ALRA. Det Lisa kan spesielt godt var å møte meg som menneske, og å finne frem mine hindringer for å oppnå de resultatene jeg ønsket. I tillegg til å gi gode tekniske instruksjoner, evnet hun også å finne frem til en trygghet hos meg, hun skapte et rom hvor det var ok å være sårbar.  Jeg anbefaler henne på det varmeste".


Ingvild Lien,

skuespiller og daglig leder, Assitej Norge